Wonden | Print |


Wonden

 
 Ernstig uitwendig bloedverlies
 De huid is beschadigd er is veel bloedverlies (stootsgewijs of gelijkmatig) zichtbaar en er is pijn.
  
 Actie
 

Laat het slachtoffer bij voorkeur liggen.

Breng zover mogelijk het gewonde lichaamsdeel omhoog.

Stelp de bloeding door directe druk op de wond uit te oefenen.

  
 Hoe / Tips
 

Wonden moeten binnen 6 uur gehecht worden.

Bel 112 bij niet te stelpen bloedingen.

Bescherming tegen tetanus is maximaal 15 jaar, daarna opnieuw inenten.

  
 (Dreigende) shock
 

Het slachtoffer voelt zich ellendig, ziet er slecht uit, heeft een vale huidskleur, is koud en klam, is dorstig en onrustig, is slap en krachteloos

 

  
 Actie
 

Laat het slachtoffer liggen.

Probeer het uitwendige bloedverlies te stelpen.

Bescherm tegen afkoelen.

Niet laten drinken.

 Hoe / Tips
 

Bel 112.

Inwendige bloedingen zijn alleen in het ziekenhuis te behandelen.

  
 Inschakelen professionele hulp:
 

- bij diepe wonden;
- bij vuile wonden;
- bij bijtwonden;
- bij ernstig bloedende wonden;
- bij doordringende wonden;
- bij wonden waar voorwerpen uit steken;
- bij niet snel verdwijnen van een wondinfectie;
- bij een rode streep na een verwonding;
- bij verschijnselen van shock.

  
 Cursus
 

Op de cursus Eerste Hulp leert u:
- preventie en behandeling van diverse wonden;
- stelpen uitwendige bloedingen;
- aanleggen wonddrukverband;
- hulpverlening bij shock.