Blaren | Print |

 

 
 Gesloten blaar
 

Er zit helder vocht onder de huid. De huid is intact.

  
 Actie
 Prik de blaar door met een bloedlancet of steriele naald. Prik in de basis van de blaar, zo dicht mogelijk tegen de huid aan.

Prik de blaar twee maal door in de looprichting.

Druk de blaar leeg met een wattenstaafje en vang het vocht op met een gaasje.

Dek de blaar af.

  
 Hoe / Tips
 

Maak een blaar alleen open als deze hinderlijk is.

Was uw handen voordat u de blaar gaat behandelen.

Reinig de huid met kamferspiritus, zodat de blaar duidelijk te zien is.

Ontsmet de huid voor en na het doorpikken met een huidontsmettingsmiddel.

  
 Open blaar
 De huid is (deels) weg op de plaats van de blaar.
  
 Actie
 Dek de blaar af met een wondpleister of een gaasje.
  
 Hoe / Tips
 Laat een grote blaar beoordelen door een arts.
  
 BloedblaaR
 Er zit bloed in plaats van helder vocht onder de huid.
  
 Actie
 Dek de blaar af met een wondpleister of een gaasje.
  
 Hoe / Tips
 Laat een grote blaar beoordelen door een arts.
  
 Inschakelen professionele hulp
 Bij grote (bloed)blaren
  
 Cursus
 Op de cursus Eerste Hulp leert u:
- Preventie en behandeling van blaren.