Alcoholvergiftiging | Print |
       

 ac

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Hulp bij Alcoholvergiftiging

Bij alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog dat iemand bewusteloos raakt. Alcoholvergiftiging kan optreden als er te veel en te snel wordt gedronken. Door sterke verdoving van het zenuwstelsel kan de ademhaling zelfs stoppen en/of kan er een hartstilstand optreden.
 

Actie

In geval van bewusteloosheid moet het slachtoffer daarom altijd door een arts/ambulanceverpleegkundige worden beoordeeld. Zo nodig wordt het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen.
Bewaak de ademhaling ook al reageert het slachtoffer nog wél op aanspreken en aanrakingen. Let extra op bij adolescenten. Vertrouwt u het niet: bel 112.

Leg het slachtoffer bij bewusteloosheid in een stabiele zijligging. Wanneer u niet weet hoe dit moet: draai een op de rug liggend slachtoffer op zijn zij met de mond naar beneden gericht.
Er is bij fors alcoholgebruik een grote kans op braken en dus verstikkingsgevaar bij een bewusteloos iemand die op de rug ligt.