| Print |
Geschreven door Wiel Claessen   

Doelstelling

Op initiatief van wijlen Dokter Val Stoops, gedurende meer dan 30 jaar huisarts in Amby, is de vereniging op 24 april 1958 opgericht en aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken. Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van cursussen in eerste hulp en ongevalpreventie;
  • het organiseren van herhalingslessen voor gediplomeerde eerste hulp verleners;
  • het verzorgen van voorlichting aan belangstellenden;
  • het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.

Een basiscursus Eerste hulp verlener omvat 16 lessen en wordt afgesloten met een examen. Om het dan verkregen diploma geldig te houden dient 2-jaarlijks aangetoond te worden dat men nog over voldoende vaardigheid beschikt om verantwoord eerste hulp te kunnen verlenen.

Kennis en vaardigheden die niet regelmatig worden bijgehouden en beoefend, worden snel vergeten. Dit geldt ook in de EHBO. Daarom is deelname aan herhalingslessen voor iedere EHBO’er noodzakelijk. 10 maal per jaar vinden op de laatste donderdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur de herhalingslessen plaats in ons oefenlokaal in het gemeenschapshuis “Amyerhoof” in Amby.

In 1981 is het opleidingsprogramma voor Eerste hulp verlener uitgebreid met het reanimeren. Reanimeren is adequaat optreden bij een hartstilstand. Een nieuwe ontwikkeling op dit terrein is de AED, een Automatisch Externe Defibrillator. Een AED is een handzaam apparaat dat kan worden gebruikt als het hart van een patiënt fibrilleert (fladderen), een hartritmestoornis waarbij de hartspieren ongecoördineerd samentrekken. Bij defibrillatie – het opheffen van het “fladderen” – wordt geprobeerd met elektrische impulsen het hart weer in een goed ritme te krijgen.

Mede dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting Steunfonds Gezondheidszorg en Welzijn Amby en de medewerking van het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Amyerhoof is in het gemeenschapshuis; een van de drukst bezochte plaatsen in Amby, de eerste AED geplaatst kunnen worden. Tevens hebben de medewerkers van de Amyerhoof, een cursus AED-bediener gevolgd om een deskundig gebruik in noodsituaties te garanderen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.