ANBI | Print |

EHBO vereniging Dr. Stoops Amby, ook bekend als EHBO vereniging Amby is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).


Algemene gegevens:

Naam: EHBO vereniging dr. Stoops Amby; EHBO vereniging Amby

RSIN: 816469611

KvK nummer: 40203651

Adres: Radeborg 38

6228 CV Maastricht

e-mail: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Doelstelling: zie doelstelling pagina

Bestuurders: Voorzitter: dhr. K.H. Langeveld.

Secretaris: mw. Natascha Jacobs-Nouse

Penningmeester: mw. G.J.W.M. Rondas-Colbers.

Beleidsplan: zie onderstaand

Beloningsbeleid: zie onderstaand

Financieel jaarverslag: zie onderstaand

 

Beleidsplan:

Het beleid van de vereniging is om op alle mogelijke manieren invulling te geven aan de doelstellingen van de vereniging.

Hiertoe organiseren wij jaarlijks een programma van herhalingslessen, zowel voor basis EHBO als reanimatie met AED, dit laatste voor zowel leden als niet-leden.

Als er voldoende aanmeldingen zijn dan wordt er een beginnerscursus georganiseerd.

De vereniging verleent ondersteuning aan evenementen, primair binnen de eigen wijk Amby, incidenteel ook daarbuiten. Een jaarlijks terugkerend evenement is de Braderie in Amby.

Het dagelijks bestuur vergadert 3 à 4 maal per jaar bij een van de drie bestuursleden thuis om de lopende zaken door te spreken, waaronder:

Financiële kwesties.

Organiseren van cursussen.

Nieuwe leden of afmeldingen.

Jaarprogramma’s.

Verzoeken om assistentie.

Samenwerking met andere verenigingen.

Door middel van sponsoring is ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan een viertal AED’s aangeschaft, die ter beschikking staan van de gemeenschap in Amby. Voor het onderhoud hiervan wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd aan de gemeente Maastricht.

De cursussen en herhalingslessen worden gehouden in ons oefenlokaal ‘Amyerhoof’ aan het severenplein in Amby.

 

Financieel beleid:

De primaire bronnen van inkomsten zijn de contributies van de leden, bijdragen voor assistentie bij evenementen en schenkingen.

De uitgaven bestaan grotendeels uit contributie aan de nationale bond en het oranje kruis, zaalhuur en materiaalkosten.

De vereniging heeft enige financiële reserves, met name verkregen door schenkingen. Deze reserves kunnen worden ingezet, mochten de baten uit contributie en assistentie niet meer voldoende blijken. Deze reserves staan op een spaarrekening, welke is gekoppeld aan de lopende rekening van de vereniging.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden werken allen pro deo. Gezien de korte reisafstand wordt geen reiskostenvergoeding betaald.

De instructeurs ontvangen een onkostenvergoeding van 50 euro per avond. Soms komen zij met twee personen, dan ontvangen zij samen 75 euro.

Leden die assistentie verlenen bij een evenement krijgen hiervoor geen vergoeding. De bijdrage die door het evenement wordt voldaan komt geheel ten goede aan de vereniging.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2016

OMSCHRIJVING

BEGROTING

AFREKENING

BEGROTING

2016

2016

2017

ONTVANGSTEN

contributies

870,00

870,00

894,00

eigen bijdrage AED  (niet leden)

75,00

150,00

75,00

donaties divers/consumpties

100,00

275,00

200,00

bijdrage buurtplatform

880,00

893,00

893,00

RENTE

100,00

86,07

80,00

totale ontvangsten

2025,00

2274,07

2142,00

UITGAVEN

Amyer Praot/adverteren

60,00

0,00

60,00

Web hosting

60,00

54,45

60,00

aankoop materiaal

30,00

21,03

30,00

Oranje Kruis / Nat.Bond /

Medical&safety

340,00

216,00

310,00

(Huur) Oefenavonden

650,00

511,80

580,00

bankkosten

100,00

91,76

100,00

Service contract AED's

880,00

893,00

893,00

onkosten instructeurs

650,00

630,00

650,00

kosten divers

150,00

101,06

150,00

totale uitgaven

2920,00

2519,10

2833,00

beginsaldo spaarrekening 2016

7052,24

beginsaldo 2016 zakenrekening

630,06

ontvangsten

+/+

2274,07

9956,37

uitgaven

-/-

2519,10

eindsaldo

7437,27

 

eindsaldo zakenrekening

548,96

eindsaldo SNS Meersparen

6888,31

totaal

7437,27

Kosten divers 2016 bestaan o.a. uit:

Kosten Oranje Kruis/Bond  bestaan o.a. uit:

inkopen bij Sligro,Jumbo,Leliveld,Blokker:

Nationale bond:       contributie € 3,95 p.p.

Koffie, thee etc., bloemen, attentie

"eerste Hulp" € 1,40 p.p

Oranje Kruis            verlengingen €12,95 p.p