| Print |

Chronologie van 1958 tot 2008

JAAR

OMSCHRIJVING

1958

 

De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en is daarmee een zelfstandige vereniging.

1958

 

Voorzitter de heer de Bie, Artsdocent Dr. V. Stoops en Praktijkinstructeur de heer J. Christiaans.

1959

 

Start van de financiële actie genaamd “pleisteractie”; opbrengst  f 51,00.

1965

 

Voorzitter de heer B. van de Berg.

1968

 

Feestelijke jaarvergadering i.v.m. het 10 jarig jubileum.

1973

 

Bezoek aan de wijnfeesten in Altenaar i.v.m. het 15 jarig jubileum.

1977

 

 

Gestart wordt met het geven van A-cursussen op de basisscholen en
B-cursussen aan belangstellende schoolverlaters.
De heer P. Selbach wordt mede Praktijkinstructeur.

1979

 

Voorzitter Mevrouw R. van Gils-Stoops.

1981

 

De eerste reanimatiepop wordt aangeschaft met behulp van subsidie van het Dr. Stoopsfonds. Gestart wordt met de reanimatie opleidingen.

1982

 

Voorzitter de heer W. Claessen.

1983

 

 

25 jarig jubileum. Grote eerste hulp demonstraties op het Severenplein.
Met een 2e en 3e prijs was onze jeugd succesvol op de provinciale wedstrijd.
Peggy Vries behaalde in de categorie B zelfs de commandantprijs.

1984

 

 

Wederom een succes jaar voor onze jeugd met een 1e prijs in de A-categorie en een 3e prijs in de B-categorie op de Provinciale en zelfs een 2e prijs in de B-categorie op de Nationale wedstrijd.

1986

 

Gemeente Maastricht stopt met het verstrekken van subsidie.
De heer F. Evers wordt benoemd tot erelid.

1988

 

30 jarig jubileum. Het Dr. Stoopsfonds schenkt ons een kleuter reanimatiepop.

1991

 

We veranderen onze naam van EHBO afdeling Amby in EHBO vereniging Dr. Stoops. De naams verandering wordt Dr. Stoops aangeboden bij zijn 80ste verjaardag.

1992

 

We verhuizen naar de verpleegkliniek de Zevenbronnen.

1993

 

Overlijden van Dr. Stoops. Het geven van B-cursussen aan de jeugd wordt gestopt wegens gebrek aan belangstelling.

1995

 

Wegens bezuinigingen op de basisscholen kunnen er geen A-cursussen meer gegeven worden.

1995

 

We verzorgen een aangepaste cursus voor bewoners van het GVT (Gezin Vervangend Tehuis) in Amby.

1998

 

40 jarig jubileum. In dit kader wordt met behulp van een eenmalige waarderingssubsidie van de gemeente Maastricht het Oranje Kruisboekje 23e druk aangeschaft.

1999

 

De heer H. Custers wordt benoemd tot erelid.

2000

 

Wegens gebrek aan collectanten moet gestopt worden met de “pleisteractie”.

2001

 

De heer M. Dassen wordt benoemd tot erelid.

2003

 

De heer J. Christiaans wordt benoemd tot erelid.

2005

 

 

We verhuizen naar het gerenoveerde Gemeenschapshuis Amyerhoof.
Mevr. M. Vullers komt het instructeurteam versterken.
We verlenen medewerking aan het L1-radioprogramma “De Buurt”.

2006

 

 

 

 

 

Met subsidie van de Stichting Steunfonds Gezondheidszorg en Welzijn Amby, wordt de eerste AED aangeschaft en worden, mede dankzij de medewerking van de Stichting Gemeenschapshuis Amyerhoof, de eerste AED bedieners (medewerkers van het Gemeenschapshuis) opgeleid.
Ook al onze leden worden daartoe opgeleid.
Gestart wordt met het opleiden van niet EHBO’ers tot AED bediener.
De heer Christiaans stopt als actief Praktijkinstructeur.
We verlenen medewerking aan het L1-radioprogramma “De Buurt”.
Plaatsing website onder
www.amyerhoof.nl

2007

 

 

 

Op 14 januari wordt de eerste AED geplaatst in het gemeenschapshuis Amyerhoof.
Met subsidie van het “Steunfonds” wordt medio 2007 een AED geplaatst in de kantine van de Voetbalvereniging en de Jeu de Boules. Tevens werden wij in de gelegenheid gesteld een mobiele AED en 2 trainers aan te schaffen.
Er worden 15 niet EHBO’ers opgeleid tot AED bediener.

2008

 

50 jarig jubileum.
In de lucht brengen van de eigen website
www.ehboverenigingamby.nl